Hjem

Styrkefokus.dk

 

Sæt dine styrker i spil 

24 karakterstyrker - 6 dyder

 

Tænkningen bag menneskers 24 styrker er grundlagt af de to psykologer Christopher Peterson og Martin Seligman. Tankegangen er, at en fokusering på det enkelte menneskes dyder og karakterstyrker kan danne grundlag for at arbejde med mennesket ud fra en positiv psykologisk vinkel, der har fokus på individuel styrker og trivsel.

 

Der er forskningsmæssig evidens for, at arbejdet med styrker og dyder, gør os gladere, øger vores selvtillid og selvværd og skaber positiv energi og motivtion hos den enkelte. Samtidig opnår vi bedre vores mål og målsætninger, når vi fokuserer på vores styrker, og på at bringe dem i spil i vores hverdag.

 

Mere end 6 millioner mennesker har taget testen VIA Character Strenghts, hvorfor validiteten og kvaliteten af testen er meget høj.

Persoligt udviklingsforløb

velegnet til medarbejdere, ledere og chefer, der ønsker at blive klædt på til at arbejde med styrkebaseret ledelse og organisation i det daglige

Udviklingsfoløb for grupper

velegnet til team- og organisationer, der ønsker at implementere styrkebaseret samarbejde i hverdagen

Vi samarbejder med

 

Gevinster ved at arbejde med styrker

 

 

Forskning viser, at mennesker, der anvender deres styrker i deres hverdag:

 

1. trives bedre

2. er mere selvsikre

3. har højere selvværd

4. har mere energi og gejst

5. oplever mindre stress

6. er mere modstandsdygtige

7. præsterer bedre

8. er mere engagerede

9. er bedre til at nå deres mål

10. udvikler sig hurtigere og opnår

vedvarende forbedringer

 

Kilde: Center for Applied Positive Psychology 2010

Styrkefokus.dk

 

Sæt dine styrker i spil

 

 

KONTAKT

 

Styrkefokus.dk

 

info@styrkefokus.dk

 

tlf 52301666

 

styrkefokus..dk er en del af Frydendal Care

cvr 33272421

 

 

Copyright Styrkefokus.dk