Hvorfor arbejde med styrker

Hvorfor arbejde med styrker?

 

Når mennesker anvender deres styrker, sker der en række positive forandringer, hos den enkelte.

Man øger sin motivation og får højere energi i det daglige.

Mennesker, der arbejder med udgangspunkt i deres styrker, får lettere ved at komme i flow - en tilstand, hvor den enkelte er fokuseret og effektiv, og glemmer tid og sted. 

At arbejde med udgangspunkt i sine styrker giver den enkelte mulighed for bedre at nå mål og målsætninger, og øger generelt den enkeltes trivsel. 

 

Hvorfor vælge styrkefokus.dk

Styrkefokus.dk har solidt kendskab til arbejdet med karakterstyrker og dyder. Gennem formidling og test med tilbagemelding, til den enkelte, øges medarbejdernes trivsel markant, såvel på arbejde som privat. Det er når mennesker trives, at de bedste muligheder opstår for at nå mål, skabe og fastholde motivation for det daglige arbejde, og samtidig vil den enkelte opnå en større følelse af selvtillid og selvværd. At arbejde med individuelle styrker øger effektiviteten, skaber grobund for personlig udvikling og trivsel, forebygger stress og skaber positive forandringer.

Styrkefokus.dk er med hele vejen når jeres team, organisation eller virksomhed ønsker at klæde medarbejderne på til at arbejde med udgangspunkt i deres styrker.

Positiv psykologi

 

Positiv psykologi er et område inden for psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske undersøgelser. Forskningsområdet, som primært omhandler trivsel (eng. well-being) kan inddeles i

1) positive tilstande (kaldet positive emotioner),

2) positive træk (kaldet engagement), 3) positive relationer og

4) positive fællesskaber (kaldet mening).

Hertil kommer studiet af

5) optimal menneskelig funktion.

Styrkefokus.dk - vision


 

Vores vision er, at skabe nærværende og bæredygtig personlig og organisatorisk udvikling, baseret på arbejdet med karakterstyrker og dyder. 

Positiv psykologi beskæftiger sig med menneskets positive vækst, potentialer og trivsel.

Vidste du, at


 

Mennesker, der bruger deres styrker mere, føler sig sundere og har mere energi?

 

Undersøgelser har vist, at større vægt på karakterstyrker forbindes med en række sunde adfærdsmønstre, bl.a. at have et aktivt liv, at dyrke fornøjelige aktiviteter og at spise godt.

 

Styrkefokus.dk


 

Sæt dine styrker i spil


 

 

KONTAKT

 

Styrkefokus.dk

 

info@styrkefokus.dk

 

tlf 52301666

 

styrkefokus..dk er en del af Frydendal Care

cvr 33272421

 

 

Copyright Styrkefokus.dk