Kurser/forløb

Ydelser

Personlig udvikling

Lær dine styrker at kende og anvend dem i din hverdag

 

 

 

 

 

At arbejde med dine unikke karakterstyrker sætter dig i stand til at udrette mere, være mere energisk, have større motivation og nå dine mål og målsætninger bedre.  

 

Styrkebaseret coaching

Giv dig selv mulighed for at arbejde indgående med dine styrker og slip energien bag dem løs.

 

 

 

 

 

Alle mennesker kan lære deres styrker og ikke mindst deres top-5-styrker at kende med testen fra VIA Charecter strenghts. 

Mere end 6 millioner mennesker har taget testen. 

Styrkebaseret coaching giver mening for alle, der ønsker at arbejde med deres styrker i hverdagen. 

En session har en varighed af 50-70 minutter. Til at starte med tager du styrketesten, og via den udvidede karakterstyrkerapport gennemgår vi dine styrker og hvordan du bedst kan bringe dem i spil i hverdagen både på jobbet og hjemme. 

 

1150 kroner/session - 10 sessioner 6500 kroner (købt som klippekort).

Vidste du, at:

  1. Mennesker, der bruger deres styrker mere, føler sig sundere og har mere energi. Undersøgelser har vist, at større vægt på karakterstyrker forbindes med en række sunde adfærdsmønstre, bl.a. at have et aktivt liv, at dyrke fornøjelige aktiviteter og at spise godt.
  2. Ledere, der fokuserer på menneskers styrker, oplever bedre teampræstationer og større succes. Undersøgelser har vist, at ledere, der fokuserer på deres medarbejderes styrker, oplever færre personaleudskiftninger, højere produktivitet, mere tilfredse kunder og større lønsomhed.
  3. Mennesker, der bruger deres styrker mere, føler sig mere tilfredse og oplever større mening med deres arbejde. Undersøgelser har vist, at mennesker, der bruger mindst fire af deres bedste karakterstyrker på arbejdet, med større sandsynlighed vil opleve trivsel, glæde, engagement og mening i deres arbejde.
  4. Mennesker, der bruger deres styrker mere, oplever hurtigere vækst og udvikling. Undersøgelser har vist, at positiv selvovervågning og styrkeopbygning er særlig velegnede i situationer, hvor du lærer noget nyt, noget vanskeligt eller noget, der betragtes som vanskeligt.
  5. Mennesker, der bruger deres styrker mere, er mere glade. Undersøgelser har vist, at de har færre og mildere depressive perioder, mere energi og et godt psykisk helbred.
  6. Mennesker, der bruger deres styrker mere, føler sig sundere og har mere energi. Undersøgelser har vist, at større vægt på karakterstyrker forbindes med en række sunde adfærdsmønstre, bl.a. at have et aktivt liv, at dyrke fornøjelige aktiviteter og at spise godt.
  7. Mennesker, der bruger deres styrker mere, har mindre stress. Undersøgelser har vist, at de har en mere positiv indstilling; og især karakterstyrkerne venlighed , social intelligens , selv-kontrol og perspektiv synes at skabe et værn mod de negative virkninger af stress og traumer.

Kilde: Michelle McQuaid. Brug dine styrker - skab engagement, energi og arbejdsglæde, Dansk psykologisk forlag, 2015.

Invester i dine medarbejdere

slip medarbejdernes styrker løs i organisationen

 

 

 

 

 

Når mennesker trives og er motiverede opnår de bedre deres målsætninger. De arbejder med større energi og øget fokus i deres hverdag, og via styrkefokus kan den enkelte bidrage mere effektivt til opgaveløsningen.

Med fokus på styrker kan man blandt andet arbejde med styrkebaseret ledelse og styrkebaseret MUS-samtaler.

3 dages kursusforløb

Slip styrkerne fri i jeres organisation 

 

 

Styrkefokus og positiv psykologi som arbejdsmiljøorienteret udviklingsforløb 

Lær dine styrker at kende og få værktøjer til at implementere dem i dit arbejdsliv

 

At arbejde med egne styrker er et yderst effektivt værktøj. Ud fra VIA charecter strenghts testen sættes rammen om dette forløb. 

Der arbejdes indgående med positiv psykologi og mental sundhed som metoder til at øge arbejdsglæde og trivsel for medarbejderne både på individuelt og kollektivt niveau. 

 

 

Styrketesten har flere formål:

 

- den enkelte medarbejder får klarhed over egne styrker og svagheder, og hvordan man bedst muligt kan bringe styrkerne i fokus i sit arbejdsliv

- der leveres en fyldestgørende rapport til hver enkelt medarbejder med en mundtlig tilbagemelding af Ca 30 minutter af Styrkekonsulent Jacob Frydendal Clausen

- der skabes forståelse for alle 24 styrker, i plenum, i medarbejdergruppen

- folk der anvender deres styrker i det daglige arbejde har færre sygedage og generelt øget trivsel i deres hverdag. 

 

Forskning viser, at mennesker, der anvender deres styrker i deres hverdag:

 

1. trives bedre

2. er mere selvsikre

3. har højere selvværd

4. har mere energi og gejst

5. oplever mindre stress

6. er mere modstandsdygtige

7. præsterer bedre

8. er mere engagerede

9. er bedre til at nå deres mål

10. udvikler sig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer

 

Kilde: Center for Applied Positive Psychology 2010

 

Forløbet øger den enkelte medarbejders fokus på at komme i flow i sit hverdags- og arbejdsliv ved at anvende sine styrker på en naturlig måde. Samtidig øges samarbejdsevne ved kendskab til styrker hos hinanden og hvordan man kan støtte op om den enkeltes styrker 

 

Forløbet kan se sådan ud:

 

3 kursusdage og 1(2) tilbagemeldingsdag(e) afholdt hos jer. 

 

 

2 kursusdage fra kl 9 - 15 med teori om Karakterstyrker, positiv psykologi og mental sundhed koblet til arbejdsmilø. Alle medarbejdere udfærdiger VIA charecter strenghts test.

 

1-2 tilbagemeldingsdag på testresultat alt efter, hvor mange medarbejdere der deltager i forløbet. Den enkelte medarbejder skal afsætte cirka 30-40 minutter. Resten af dagen kan medarbejderne arbejde som vanlig. Tilbagemeldingen kan foregå hos jer, over telefon eller skype.

 

1 kursusdag fra kl 9 - 15 med afrunding af test og kursusforløb og teori om, hvordan man via sine styrker, kan arbejde med at komme i flow i sit arbejdsliv. 

 

 

Pris ved eksternt kursusforløb 2.800 kroner/deltager afholdt af styrkefokus.dk

 

Pris ved internt kursusforløb 22.000 kroner for maks 20 deltagere afholdt internt hos jer

 

priser er eksklusiv moms.

Styrkefokus.dk

 

Sæt dine styrker i spil

 

 

KONTAKT

 

Styrkefokus.dk

 

info@styrkefokus.dk

 

tlf 52301666

 

styrkefokus..dk er en del af Frydendal Care

cvr 33272421

 

 

Copyright Styrkefokus.dk