om jacob

Jacob Frydendal Clausen

 

Ejer, Styrkekonsulent hos Styrkefokus.dk

 

52301666 | info@styrkefokus.dk | Engdraget 31, 3450 Allerød

 

 

Hovedpunkter

Styrkekonsulent med indgående teoretisk og praktisk kendskab til VIA Charecter Strenghts, positiv psykologi og trivsel.

Leder med 10 års sundhedskommunal erfaring inden for Handicap & Psykiatri samt ældrepleje & omsorg.

Underviser med solide formidlingsevner, høj energi og lyst til undervisning, formidling, vejledning.

Sygeplejerske med indgående kendskab og erfaring inden for handicap & psykiatri, ældrepleje og ældrepsykiatri.

 

 

 

CV

01/09/17 -30/11/18: Leder af Bofællesskabet Holmelunden, Hvidovre,

Leder af 28 boliger og borgere. Dertil 22 fastansatte og 10 faste afløsere.

 

Fløj A (17 borgere) rummer borgere med psykiske sygdomme (frontallapsdemens og depression samt psykotiske lidelser) og sociale udfordringer (misbrug samt hjerneskade) og Fløj B (11 borgere) med fysisk og/eller psykisk udviklingshæmning.

Rammebudget på 13 millioner kroner årligt.

Selvstændigt personaleansvar for alle ansatte.

Erfaring med ledelse af ledere via stedfortræder og faglig pædagogisk koordinator. Sygeplejefaglig ansvarlig.

Deltagelse i særligt visitationsudvalg for målgruppen i samarbejde med visitation og myndighed.

Der har været tale om en intern organisationsændring. Særligt fokus har været på forandringsledelse og samskabelse af en ny fælles retning. Sammenlægning af 2 institutioner med deres respektive kulturer og arbejdsformer. Sammenlægning af ydelser fra sundhedsloven og serviceloven hhv. paragraf 83 og 85.

Varetagelse af undervisningsopgaver for kommunens social- og sundhedsassistenter i deres psykiatriske praktik.

 

 

01/01/15 – 31/08/17, Leder, Plejekollektivet Holmelundsvej, Hvidovre kommune

Leder for 17 borgere med primært psykiatriske lidelser og sociale udfordringer (herunder misbrug) samt erhvervet hjerneskade, som bedst kan tilgodeses i et døgnbemandet tilbud. 14 fastansatte og 5 faste afløsere. Rammebudget på 9 millioner kroner. Sygeplejefaglig ansvarlig.

Varetagelse af undervisningsopgaver for kommunens social- og sundhedsassistenter i deres psykiatriske praktik.

 

 

01/01/12 – 31/12/14, Afdelingssygeplejerske, Plejecenter Svendebjerghave, Afd. Holmelundsvej, Hvidovre kommune

Leder for 17 borgere med primært psykiatriske lidelser og sociale udfordringer (herunder misbrug), som bedst kan tilgodeses i et døgnbemandet tilbud. 14 fastansatte og 5 faste afløsere. Udvidet kompetencer med bemyndigelse til ansættelse og afskedigelser. Sygeplejefaglig ansvarlig.

 

 

01/01/10 – 31/12/11, Controller, SOPU København & Nordsjælland

Overordnet ansvarlig for op til 120 underviseres årsnormer ift. arbejde, forberedelse og antal undervisningslektioner, herunder beregninger for at undgå/nedbringe overarbejde ved for mange undervisningslektioner. Klargøring af estimater for kommende elevoptog med beregninger af årsnorm, antal nødvendige undervisere med mere. Udarbejdelse af uddannelsesplaner for kommende elevoptag. Udarbejdelse og klargøring til årlig revision. Til funktionen havde jeg en studentermedhjælper og en kontorassistent til hjælp.

Samtidig har jeg undervist på efteruddannelsesområdet i AMU-kurser som angivet nedenfor.

 

 

01/01/09 – 31/12/09, Underviser og teamleder, SOPU København & Nordsjælland

Tilrettelæggelse, udvikling af samt afholdelse af undervisning inden for sundheds- og sygeplejefag samt pædagogik med psykologi på såvel social-og sundhedshjælper som -assistent.

Udviklingsopgaver tilknyttet grundforløb, særligt grundforløb samt hjælperuddannelsen.

Udvikling og afholdelse af AMU- kursus i IT og AMU-kursus i diabetologi for assistenter samt udvikling og afholdelse af AMU-kurser og valgfag inden for Psykiatri.

Som teamleder ansvar for ferieplanlægning, tværgående koordinering mellem team samt administrative og koordinerende opgaver.

 

01/08/06 – 31/12/08, Underviser, SOPU København & Nordsjælland

Tilrettelæggelse, udvikling af samt afholdelse af undervisning inden for sundheds- og sygeplejefag samt pædagogik med psykologi på såvel social-og sundhedshjælper som -assistent.

Udviklingsopgaver tilknyttet grundforløb, særligt grundforløb samt hjælperuddannelsen.

 

 

02/02/06 – 31/07/06, Basissygeplejerske, Gerontopsykiatrisk afdeling, Hillerød Sygehus

Sygeplejerske på lukket gerontopsykiatrisk afdeling. Ansvarshavende i aften- og nattevagter. Erfaring med kognitiv miljøterapi, ECT-behandling, depression, psykotiske lidelser, skizofreni.

 

Uddannelser

 

Aarhus Universitet, København, Master i Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, 2015-2017

Masterafhandling: Fremme af mental sundhed for borgere med svær psykisk lidelse.

 

 

UCC, København, Fleksibel Diplom i Ledelse og forandringsprocesser,  2009-2012

Diplomuddannelse med 90 % af ECTS inden for ledelse og 10 % inden for pædagogik.

Afgangsprojekt: Et spørgsmål om tillid – en kvalitativ tilnærmelse til medarbejdernes erfaringer og oplevelser med social kapital i ledelse.

 

                 

Frederiksborg Amts Sygeplejeskole, Hillerød, Professionsbachelor i Sygepleje, 2003-2006

Bachelorprojekt: Aldersdemens i parforhold. En kvalitativ tilnærmelse til den raske ægtefælle i et parforhold, hvor deres partner bliver ramt af en demenslidelse.

 

 

 

Certificeringer

Forebyg Stress, Certificeret Stresscoach, 2015.

 

 

Øvrige uddannelser/moduler

Styrkekonsulent, konsulentuddannelse inden for karakterstyrker og positiv psykologi, 2018

 

Coach og Business Coach, Coach Academy, 2010 og 2012     

 

Ledelse af marketing og ekstern kommunikation, Diplommodul, UCC, diplomuddannelsen i ledelse, 2012 

 

 

 

Enkeltfag/moduler uden eksamen

Master i Positiv Psykologi, modul 1, Positiv psykologi individuelle styrker og trivsel, Aarhus Universitet, 2014

Master i Positiv Psykologi, modul 2, Positiv psykologi i læring og læringsmiljøer , Aarhus Universitet, 2015   

 

Jacob er ejer af www.stress-fri.nu og www.frydendalcare.dk 

Styrkefokus.dk

 

Sæt dine styrker i spil

 

 

KONTAKT

 

Styrkefokus.dk

 

info@styrkefokus.dk

 

tlf 52301666

 

styrkefokus..dk er en del af Frydendal Care

cvr 33272421

 

 

Copyright Styrkefokus.dk